เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างความรู้กฏหมายในการปฏิบัติงาน ให้กับข้าราชการฝ่ายการเมืองและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่


            วันที่8 - 9 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านใหม่  ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ ฝ่ายการเมืองและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ณ สวนสุชาดา การ์เด้น ลอดจ์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสุพจน์  แสนมี นายอำเภอวังน้ำเขียว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ในครั้งนี้วิทยากรให้ความรู้โดย นายพนมวันสี  วุฒิพาณิชย์  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  จากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมสภาท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-11
2023-09-06
2023-09-02
2023-08-23
2023-08-22