เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


     วันที่ 13 กรกฏาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียน และแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนและแห่เทียนพรรษา จำนวน 9 วัน 

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-11
2023-09-06
2023-09-02
2023-08-23
2023-08-22