เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ประจำปีงบประมาณ 2565


          วันอังคารที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมายให้นางสุรัตน์  กรใหม่ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัด บริเวณ วัดบ้านใหม่อินทราราม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา  

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-11
2023-09-06
2023-09-02
2023-08-23
2023-08-22