เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10


           วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์สามเณร และถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม พร้อมลงนามถวายพระชัยมงคลและถวายราชสักการะ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16