เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเพิ่มผลผลิตช้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศง2565


          วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มผลผลิตโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ แปลงนาสาธิตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16