เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย" ประจำปี 2565


     วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. โดยได้รับเกียรติจากนายสรายุทธ อุดมพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา มาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประน้อมข้อพิพาท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการนี้นายอนันต์ บุญทัน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ กลุ่มผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการ”ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2565” เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินคดีของศาลได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2022-10-03
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-23
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-14
2022-09-12
2022-09-06
2022-08-30