เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ดูการขุดลอก กำจัดผักตบชวา และสิ่งกีกขวางทางน้ำ


วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  พร้อมนายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ดูการขุดลอก กำจัดผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณลำปรุ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2022-12-01
2022-12-01
2022-11-29
2022-11-29
2022-11-22
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-31
2022-10-28
2022-10-27