เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2566


วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันศีรษะละเลิง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2022-12-01
2022-12-01
2022-11-29
2022-11-29
2022-11-22
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-31
2022-10-28
2022-10-27