เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ดีเทศบาลตำบลบ้านใหม่


วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ดีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ แปลงนาสาธิตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2022-12-01
2022-12-01
2022-11-29
2022-11-29
2022-11-22
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-31
2022-10-28
2022-10-27