เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ตรวจสอบการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณลานกีฬาประปา หมู่ 2


วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณลานกีฬาประปา หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

2023-01-23
2023-01-16
2023-01-03
2023-01-03
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-08
2022-12-01
2022-12-01
2022-11-29