เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ตรวจสอบการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณลานกีฬาประปา หมู่ 2


วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณลานกีฬาประปา หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-11
2023-09-06
2023-09-02
2023-08-23
2023-08-22