เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ต้อนรับพนักงานเทศบาล โอน (ย้าย)


วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นายคณิศร คะเชนชาติ ประธานสภาเทศบาล นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก องค์บริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน เดินทางมาส่ง รับโอน (ย้าย) ราย นางสาวยุพเรศ สะเทือนรัมย์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ มาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-11
2023-09-06
2023-09-02
2023-08-23
2023-08-22