เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (เทศกาลปีใหม่ ) ประจำปีงบประมาณ 2566


วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (เทศกาลปีใหม่) และโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปัใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566 บริเวณถนนมิตรภาพ หน้าโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-11
2023-09-06
2023-09-02
2023-08-23
2023-08-22