เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ต้อนรับ พนักงาน โอน (ย้าย)


     วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมายให้นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เดินทางมาส่งราย นางณภัทร คงเมือง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บและพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จัุงหวัดนครราชสีมา  

2023-01-23
2023-01-16
2023-01-03
2023-01-03
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-08
2022-12-01
2022-12-01
2022-11-29