เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ


วันพฤหัสบดีที่ 2 ภุมภาพันธ์ 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน /โครงการ การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น โดยมีนายณรงค์ เสือบุญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-11
2023-09-06
2023-09-02
2023-08-23
2023-08-22