เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


" No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ "


          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นำโดยนายคณิศร คะเชนชาติ ประธานสภาเทศบาล และนางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต พร้อมขับเคลื่อน " No Gift Policy  งดรับ งดให้ของขวัญ " สร้างค่านิยมความโปร่งใสตรวจสอบได้ พร้อมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-11
2023-09-06
2023-09-02
2023-08-23
2023-08-22