เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการปรับปรุงแบบเพิ่มกำลังการผลิตระบบน้ำประปา จากผิวดินแบบอัตโนมัติ


วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงแบบเพิ่มกำลังการผลิตระบบน้ำประปา จากผิวดินแบบอัตโนมัติ ตามแบบรูปรายการที่เทศบาลกำหนดตามสัญญา ณ ภายในโรงผลิตน้ำประปา หมู่ืั้ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้เดินระบบบริการน้ำประปาตามปกติแล้ว

2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-19
2023-05-11
2023-05-10
2023-05-09
2023-05-08
2023-05-03