เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


     วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง และศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียไช้) อำเภอสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-19
2023-05-11
2023-05-10
2023-05-09
2023-05-08
2023-05-03