เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


เยี่ยมชมการผลิตน้ำประปานวัตกรรมใหม่


     วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการปรับปรุงแบบเพิ่มกำลังการผลิตระบบผลิตน้ำประปา จากผิวดินแบบอัตโนมัติ ดูขั้นตอนการทำงาน และการผลิตน้ำประปา ณ ภายในโรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-19
2023-05-11
2023-05-10
2023-05-09
2023-05-08
2023-05-03