เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


บริการรับยืนยันตัวตน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2565


วันที่ 15 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับธนาคารออมสิน ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เพื่อรับยืนยันตัวตน สำหรับประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และบริการอื่น ๆ ของธนาคาร ณ ข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-19
2023-05-11
2023-05-10
2023-05-09
2023-05-08
2023-05-03