เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง


นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบ้านใหม่  ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-11
2023-09-06
2023-09-02
2023-08-23
2023-08-22