เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ให้การต้อนรับนายอำเภอเมืองโนนไทย พบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง


วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ให้การต้อนรับนายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอโนนไทย ประธาน กกต. เขตเลือกตั้งที่ 3 พบปะให้กำลังใจวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 1-12 ตำบลบ้านใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3 ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-11
2023-09-06
2023-09-02
2023-08-23
2023-08-22