เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


     วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ลงพื้นที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-11
2023-09-06
2023-09-02
2023-08-23
2023-08-22