เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกรและประชาชนกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566


     วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกรและประชาชนกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยนางประยูร ยุุพิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จัหวัดนครราชสีมา 

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-11
2023-09-06
2023-09-02
2023-08-23
2023-08-22