เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายคณิศร  คะเชนชาติ
ประธานสภาเทศบาล
081-9669559
นายสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก นายสิรกิจ  วาปีธรรม
รองประธานสภาเทศบาล
089-7191179
เลขานุการสภาเทศบาล
081-9667953
นายอุเทน  กูปโคกกรวด นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต นายวีระ  คะเชนทร์ชาติ นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม นางสาวกิตติมา  ถิขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
089-6244793

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
083-9803653

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
087-8783034

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
081-9669559

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
080-1729099
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ  พึ่งทหาร นายอนันท์  กลัดสันเทียะ นายสุดใจ  ดุมใหม่ นายพรเทพ  เจิญพงศ์อนันต์ นายวันชัย  พลสมบัติ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
086-2608096

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 086-2469470

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
094-2903149

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
081-8788973

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
081-7308499 
 

เทศบาลตำบลบ้านใหม่446 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.044-282783 โทรสาร.044-007006
E- mail: admin@tambonbanmai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign