เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

นางธัญพร ศรีมะเริง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   
นางจิราภรณ์ คารมปราชญ
   นางสาวสมิตรา ช่วยงาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
     
     
     

   
   
   
     
     
     
     
     
      
 

เทศบาลตำบลบ้านใหม่446 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.044-282783 โทรสาร.044-007006
E- mail: admin@tambonbanmai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign