เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
งานนิติกร

งานนิติกร


จ่าเอกธนัช สังข์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง   

 
 ว่าที่ร้อยตรีธวัช ครูโคกกรวด

- ว่าง -
นิติกรชำนาญการ

นิติกรปฏิบัติการ

     
     
     

   
   
   
     
     
     
     
     
      
 

เทศบาลตำบลบ้านใหม่446 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.044-282783 โทรสาร.044-007006
E- mail: admin@tambonbanmai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign