เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

นางธัญพร คิมหันต์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง

นางสาวไอรินลดา นาพุดซา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
     
   นางสาวภคนันท์  รักษาสุวรรณ  
   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  
พนักงานจ้างตามภารกิจ
   
 
  นางสาวฐิติยากร  สุนทรโชคชัย  
   ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์  

   
   
   
     
     
     
     
     
      
 

เทศบาลตำบลบ้านใหม่446 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.044-282783 โทรสาร.044-007006
E- mail: admin@tambonbanmai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign