เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
บริการออนไลน์ (E-Service)

จองคิวใช้บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์ Online

กระดานเสวนา (ถาม - ตอบ)

- แจ้งโคมไฟเสีย/ไฟฟ้าสาธาณณะดับขัดข้อง

- แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนของตำบลบ้านใหม่

- ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง

 
 
 

เทศบาลตำบลบ้านใหม่446 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.044-282783 โทรสาร.044-007006
E- mail: admin@tambonbanmai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign