เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ITA41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)ประจำปีงบประะมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๖ เดือนหลัง) [ 5 ต.ค. 2564 ]135
2 รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี พ.ศ.2562-2564 ประจำปีงบประมาณ พศ.2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]145