เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ [ 30 พ.ย. 542 ]62
2 หนังสือเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 30 พ.ย. 542 ]59
3 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]49
4 หนังสือขอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 30 พ.ย. 542 ]64
5 ประกาศประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 30 พ.ย. 542 ]52
6 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ [ 30 พ.ย. 542 ]54
7 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 30 พ.ย. 542 ]48
8 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 30 พ.ย. 542 ]53
9 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ [ 30 พ.ย. 542 ]55
10 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 30 พ.ย. 542 ]51