เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ITA11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บทนำ [ 30 ต.ค. 2563 ]142
2 แผนยุทธศาสตร์ [ 30 ต.ค. 2563 ]140
3 ผลการติดตามและประเมิณแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่ชี้การปฏิบัติงาน [ 30 ต.ค. 2563 ]154
4 ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 30 ต.ค. 2563 ]157
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม)ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ [ 13 เม.ย. 2563 ]162
6 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ.2560-2562 [ 30 ต.ค. 2560 ]158