เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]5
2 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ก.ย. 2565 ]5
3 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]56
4 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]54
5 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]56
6 เทศบัญญัติตำบลบ้านใหม่ ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]93
7 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]90
8 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]53
9 แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัดเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 [ 7 มี.ค. 2564 ]210
10 แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัดเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 [ 31 ธ.ค. 2563 ]155
11 เทศบัญญัติ ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]200
12 แผนการใช้จ่ายเงินรวมสำนักปลัดเทศบาลงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]163
13 แผนการใช้จ่ายเงินรวมกองคลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]212
14 แผนการใช้จ่ายเงินรวมกองช่าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]156
15 แผนการใช้จ่ายเงินรวมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]198
16 แผนการใช้จ่ายเงินรวมกองการศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]192
17 เทศบัญญัติ ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]158