เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ITA18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]43
2 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]41
3 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]43
4 เทศบัญญัติตำบลบ้านใหม่ ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]81
5 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]75
6 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]41
7 แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัดเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 [ 7 มี.ค. 2564 ]173
8 แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัดเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 [ 31 ธ.ค. 2563 ]143
9 เทศบัญญัติ ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]165
10 แผนการใช้จ่ายเงินรวมสำนักปลัดเทศบาลงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]151
11 แผนการใช้จ่ายเงินรวมกองคลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]177
12 แผนการใช้จ่ายเงินรวมกองช่าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]143
13 แผนการใช้จ่ายเงินรวมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]167
14 แผนการใช้จ่ายเงินรวมกองการศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]156
15 เทศบัญญัติ ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]145