เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 บี (พ.ศ.2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) [ 1 พ.ย. 2565 ]6
2 ประกาศเทสบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)(ปรับปรุงครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณมาณ พ.ศ. 2565) [ 5 พ.ย. 2564 ]91
3 ประกาศเทสบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) [ 4 ส.ค. 2564 ]63
4 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ แบ่งเป็นส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 9 มิ.ย. 2564 ]151
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)ประจำปี 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]150
6 ประกาศเทสบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) [ 11 ม.ค. 2564 ]69
7 การกำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 1 ต.ค. 2563 ]129
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]147
9 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2561 - 2563 [ 20 พ.ย. 2561 ]166
10 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2555-2557 [ 30 พ.ย. 542 ]139
11 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2552 - 2554 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 30 พ.ย. 542 ]146
12 กรอบอัตรากำลัง พ.ศ.2555-2557 [ 30 พ.ย. 542 ]145
13 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2552 - 2554 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 30 พ.ย. 542 ]143
14 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่(ปรับเป็นกอง) [ 30 พ.ย. 542 ]151
15 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2552 - 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]179
16 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ [ 30 พ.ย. 542 ]206
17 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2552 - 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]142
18 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น [ 30 พ.ย. 542 ]140
19 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 30 พ.ย. 542 ]162
20 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 30 พ.ย. 542 ]150
 
หน้า 1|2