เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

    รายละเอียดข่าว

ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  จากสายงานที่เริ่มต้น

    เอกสารประกอบ ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว :