เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


การเข้ารับคัดเลือก รางวัล"แม่สู้ชีวิต"

    รายละเอียดข่าว

มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี ๒๕๕๙ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ตามคุณสมบัติที่กำหนด พร้อมเขียนเรื่องราวและแนบรูปถ่าย ส่งให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
ประเภทของแม่สู้ชีวิต
๑.แม่ที่มีลูกปกติ  ไม่จำกัดวัยและการศีกษา
๒.แม่ที่มีลูกพิการ ไม่จำกัดวัยและการศึกษา

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ค. 2559