เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
การลดขั้นตอน


ขั้นตอนการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารหรือจำหน่ายอาหาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขั้นตอนการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารหรือจำหน่ายอาหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :