เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


ตัวอย่างการกรอกคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ขอสะสมและจำหน่ายอาหาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ตัวอย่างการกรอกคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ขอสะสมและจำหน่ายอาหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :