เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
กองคลัง


ขอเลื่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) เพื่อรองรับการจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขอเลื่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) เพื่อรองรับการจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :