เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :