เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๖   ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา


    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.พ. 2556
    ผู้ลงข่าว :