เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :