เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :