เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ส่วนที่ 4 และ ส่วนที่ 5 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ส่วนที่ 4 และ ส่วนที่ 5 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :