เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พ.ศ.2556

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่  เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่  พ.ศ.2556

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พ.ศ.2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว :