เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตราการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (พ.ศ.2563-2570)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]50
2 รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 [ 25 เม.ย. 2565 ]165
3 รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี(พ.ศ.2562-2564)ประจำปี 2565ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน [ 25 เม.ย. 2565 ]61
4 รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน [ 21 ต.ค. 2563 ]210