เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว :