เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 [ 1 ต.ค. 2565 ]19
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]95
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]193
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]192
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]177
6 ข้อบัญญติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [ 30 พ.ย. 542 ]166
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2552 [ 30 พ.ย. 542 ]166
8 ข้อบัญญติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส่วนที่ 1 [ 30 พ.ย. 542 ]179
9 ข้อบัญญติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส่วนที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]190
10 ข้อบัญญติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]166
11 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]173
12 ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 30 พ.ย. 542 ]199