เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
คำสั่งประกาศ


ประกาศเทสบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเทสบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :