เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (เทศกาลปีใหม่ ) ประจำปีงบประมาณ 2566


วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (เทศกาลปีใหม่) และโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปัใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566 บริเวณถนนมิตรภาพ หน้าโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23