เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]6
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]43
3 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]55
4 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ก.ย. 2565 ]65
5 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]101
6 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]108
7 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]112
8 เทศบัญญัติตำบลบ้านใหม่ ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]145
9 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]137
10 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]101
11 แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัดเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 [ 7 มี.ค. 2564 ]266
12 แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัดเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 [ 31 ธ.ค. 2563 ]214
13 เทศบัญญัติ ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]248
14 แผนการใช้จ่ายเงินรวมสำนักปลัดเทศบาลงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]217
15 แผนการใช้จ่ายเงินรวมกองคลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]265
16 แผนการใช้จ่ายเงินรวมกองช่าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]214
17 แผนการใช้จ่ายเงินรวมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]250
18 แผนการใช้จ่ายเงินรวมกองการศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]247
19 เทศบัญญัติ ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]213